Witamy w projekcie MARSZ Kobiet Miejska Akademia Rozwoju Społeczno Zawodowego Kobiet.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Bez Względu Na Niepogodę i Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Do udziału w projekcie zapraszamy niezatrudnione mieszkanki Warszawy, które korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej (bez względu na formę i rodzaj pomocy).

Udział w projekcie daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego i obsługi komputera oraz zwiększa szanse podjęcie pracy.

W ramach projektu oferujemy:

Dodatkowo w ramach projektu proponujemy:

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2012 do 30 czerwca 2015. W tym czasie planujemy zorganizowanie 12 grup szkoleniowych po 15 uczestniczek. Czas udziału jednej grupy w projekcie to około 4 miesiące. Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy.

© Fundacja Bez Względu Na Niepogodę